Giá Cyber Pool Xbox

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:31
mức giá Cyber Pool

Khoảng giá
₫48.922₫59.985
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:31
Ưu đãi
3
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
Cyber Pool XBOX LIVE Key TURKEY
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Turkey
₫50.435 ~₫48.922 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
Cyber Pool XBOX LIVE Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
₫50.689 ~₫49.168 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
Cyber Pool XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Argentina
₫61.840 ~₫59.985 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

The neon-emblazoned tables of Cyber Pool are calling. Will you take on the challenge?

Ngày phát hành
8 April, 2022
Thể loại
Hợp tác chơi, Nhiều người chơi, Người với người, Shared/Split Screen Co-op, Chơi đơn
Các thể loại
Độc lập, Trò chơi thông thường, Sports
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Revulo Games
Nhà phát hành
Revulo Games
Trang web hỗ trợ
revulogames.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.