Giá Clutter Evolution: Beyond Xtreme Nintendo Switch

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 09:08
mức giá Clutter Evolution: Beyond Xtreme

Khoảng giá
₫135.503
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 09:08
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Gamivo Trustpilot 17.87k
Clutter Evolution: Beyond Xtreme EN EU
Nền tảng: Nintendo
Vùng: Europe
~₫135.503

Chi tiết về trò chơi

Clutter Evolution: Beyond Xtreme is the biggest Clutter game yet! You've never seen Clutter this fast and challenging. Solve over 1,700 puzzles and replay your favorites to your heart's content with randomly generated levels and endless possibilities.

Ngày phát hành
15 October, 2021
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
Độc lập, Trò chơi thông thường
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha, Tiếng Hà Lan, Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Puzzles By Joe
Nhà phát hành
Grey Alien Games
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.