giá PSN C14 Dating

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:30
mức giá C14 Dating

Khoảng giá
₫470.655
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:30
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
C14 Dating (PS4/PS5) PSN Key EUROPE
Nền tảng: Playstation network
Vùng: Europe
₫485.212 ~₫470.655 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

C-14 Dating is an otome dating sim that combines archaeology, friendships and love.

Ngày phát hành
22 April, 2021
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
phiêu lưu, Độc lập, Trò chơi thông thường
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Winter Wolves
Nhà phát hành
Winter Wolves
Trang web chính thức
winterwolves.com
Trang web hỗ trợ
winterwolves.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.