Giá Battleship Xbox

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:31
mức giá Battleship

Khoảng giá
₫130.912₫241.057
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:31
Ưu đãi
5
Cửa hàng
2

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
BATTLESHIP XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Argentina
₫134.961 ~₫130.912 -3%: Sysrqmts
Eneba Trustpilot 50.36k
BATTLESHIP XBOX LIVE Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
₫171.005 ~₫165.875 -3%: Sysrqmts
G2A Trustpilot 280.36k
Battleship Xbox Live Key EUROPE
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Europe
~₫198.647
G2A Trustpilot 280.36k
Battleship Xbox Live Key UNITED STATES
Nền tảng: Xbox live
Vùng: United States
~₫213.824
Eneba Trustpilot 50.36k
BATTLESHIP XBOX LIVE Key UNITED STATES
Nền tảng: Xbox live
Vùng: United States
₫248.513 ~₫241.057 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

It’s a hit! The all-time favorite naval battle game is reloaded for PC and Mac! Launch strikes with mouse-driven precision as you destroy enemies in Classic mode or Salvo mode. Witness 3-D guns blazing and smoke-billowing carriers sinking to their doom.

Điểm OpenCritic
62.38/100
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
Chiến lược, Trò chơi thông thường
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh*
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Sperasoft, Inc.
Nhà phát hành
PopCap
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.