Intel Iris Graphics 550 vs Intel UHD Graphics

Mục lục

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Skylake GT3e Amber Lake GT2
Kiến trúc Generation 9.0 Generation 9.5
Nhà sản xuất Intel Intel
Kích thước tiến trình 14 nm+ 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Sep 1st, 2015 Aug 21st, 2019
Thế hệ HD Graphics-M (Skylake) HD Graphics-T (Amber Lake)
Sản xuất Active Active
Giao diện Bus Ring Bus Ring Bus
Đánh giá 1 in our database 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 300 MHz 300 MHz
Tăng xung nhịp 1000 MHz 1050 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 384 192
Đơn vị xử lý bề mặt 48 24
ROPs 6 3
Đơn vị xử lý 48 24

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 6.000 GPixel/s 3.150 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 48.00 GTexel/s 25.20 GTexel/s
FP16 (half) hiệu năng 1.536 TFLOPS (2:1) 806.4 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) hiệu năng 768.0 GFLOPS 403.2 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 192.0 GFLOPS (1:4) 100.8 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 15 W 15 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (12_1) 12 (12_1)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 3.0 3.0
Vulkan 1.2 1.2
Mô hình đổ bóng 6.4 6.4

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.