Intel Iris Graphics 540 vs Intel UHD Graphics 770

Mục lục

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Skylake GT3e Alder Lake GT1
Kiến trúc Generation 9.0 Generation 12.2
Nhà sản xuất Intel Intel
Kích thước tiến trình 14 nm+ 10 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Sep 1st, 2015 Nov 4th, 2021
Thế hệ HD Graphics-M (Skylake) HD Graphics (Alder Lake)
Sản xuất Active Active
Giao diện Bus Ring Bus Ring Bus
Đánh giá 1 in our database 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 300 MHz 300 MHz
Tăng xung nhịp 1000 MHz 1450 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 384 256
Đơn vị xử lý bề mặt 48 16
ROPs 6 8
Đơn vị xử lý 48 32

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 6.000 GPixel/s 11.60 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 48.00 GTexel/s 23.20 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 768.0 GFLOPS 742.4 GFLOPS
FP16 (half) hiệu năng 1,485 GFLOPS (2:1)
FP64 (double) hiệu năng 185.6 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 15 W 15 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (12_1) 12 (12_1)
OpenGL 4.6 4.6
OpenCL 3.0 3.0
Vulkan 1.2 1.2
Mô hình đổ bóng 6.4 6.4

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.