Intel GMA 3100 vs Intel HD Graphics 500

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Bearlake Apollo Lake GT1
Phiên bản GPU Bearlake-Q (Q35)
Kiến trúc Generation 4.0 Generation 9.0
Nhà sản xuất Intel Intel
Kích thước tiến trình 90 nm 14 nm
Bóng bán dẫn unknown unknown
Kích thước chết unknown unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành May 9th, 2007 Sep 1st, 2015
Thế hệ GMA Graphics-M (GMA 3100 IGP) HD Graphics-T (Goldmont)
Sản xuất End-of-life Active
Giao diện Bus FSB Ring Bus
Đánh giá 1 in our database 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 400 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared
Xung nhịp cơ bản 200 MHz
Tăng xung nhịp 650 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Trình đổ bóng điểm ảnh 4
đổ bóng Vertex 0
Đơn vị xử lý bề mặt 4 12
ROPs 4 2
Các đơn vị bóng 96
Đơn vị xử lý 12

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 1.600 GPixel/s 1.300 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 1.600 GTexel/s 7.800 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 124.8 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 15.60 GFLOPS (1:8)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 13 W 6 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 9.0c 12 (12_1)
OpenGL 2.0 4.6
OpenCL 3.0
Vulkan 1.2
Mô hình đổ bóng 3.0 6.4

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.