AMD Radeon R7 M260DX vs Intel Iris Pro Graphics 5200

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Jet Haswell GT3e
Phiên bản GPU Jet PRO (216-0568010)
Kiến trúc GCN 1.0 Generation 7.5
Nhà sản xuất TSMC Intel
Kích thước tiến trình 28 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 690 million unknown
Kích thước chết 56 mm² unknown

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Jan 7th, 2014 Jun 3rd, 2013
Thế hệ Crystal System (Rx M200) HD Graphics (Haswell)
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus IGP Ring Bus
Đánh giá 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 780 MHz 200 MHz
Tăng xung nhịp 855 MHz 1150 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 320 320
Đơn vị xử lý bề mặt 20 40
ROPs 8 4
Đơn vị tính toán 5
Bộ nhớ đệm L1 16 KB (per CU)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB
Đơn vị xử lý 40

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 6.840 GPixel/s 4.600 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 17.10 GTexel/s 46.00 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 547.2 GFLOPS 736.0 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 34.20 GFLOPS (1:16) 184.0 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế unknown 45 W
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 12 (11_1) 12 (11_1)
OpenGL 4.6 4.3
OpenCL 1.2 1.2
Vulkan 1.2 1.0
Mô hình đổ bóng 5.1 5.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.