AMD Radeon HD 7540D IGP vs Intel HD Graphics 4000

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Scrapper Ivy Bridge GT2
Kiến trúc TeraScale 3 Generation 7.0
Nhà sản xuất TSMC Intel
Kích thước tiến trình 32 nm 22 nm
Bóng bán dẫn 1,303 million 1,200 million
Kích thước chết 246 mm² 133 mm²

Đồ hoạ tích hợp

Ngày phát hành Oct 2nd, 2012 May 14th, 2012
Thế hệ Trinity (HD 7000) HD Graphics (Ivy Bridge)
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giá ra mắt 67 USD
Giao diện Bus IGP Ring Bus
Tiền nhiệm Sumo
Kế vị Richland
Đánh giá 1 in our database

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp GPU 760 MHz
xung nhịp bộ nhớ System Shared System Shared
Xung nhịp cơ bản 650 MHz
Tăng xung nhịp 1050 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ System Shared System Shared
Loại bộ nhớ System Shared System Shared
Bộ nhớ Bus System Shared System Shared
Băng thông System Dependent System Dependent

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 192 128
Đơn vị xử lý bề mặt 12 16
ROPs 4 2
Đơn vị tính toán 3
Đơn vị xử lý 16

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 3.040 GPixel/s 2.100 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 9.120 GTexel/s 16.80 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 291.8 GFLOPS 268.8 GFLOPS
FP64 (double) hiệu năng 67.20 GFLOPS (1:4)

Thiết kế bảng mạch

Chiều rộng khe IGP IGP
Công suất thiết kế 65 W unknown
Đầu ra No outputs No outputs

Tính năng đồ hoạ

DirectX 11.2 (11_0) 11.1 (11_0)
OpenGL 4.4 4.0
OpenCL 1.2 1.2
Vulkan 1.0
Mô hình đổ bóng 5.0 5.0

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.