AMD Radeon HD 7470M vs ATI Radeon E4690 MXM

Bộ xử lý đồ hoạ

Tên GPU Seymour RV730
Phiên bản GPU Seymour XT (216-0810084) RV730 XT E4690 (215-0729055)
Kiến trúc TeraScale 2 TeraScale
Nhà sản xuất TSMC TSMC
Kích thước tiến trình 40 nm 55 nm
Bóng bán dẫn 370 million 514 million
Kích thước chết 67 mm² 146 mm²

Đồ hoạ di động

Ngày phát hành Jan 7th, 2012 Jun 1st, 2009
Thế hệ London (HD 7400M) Embedded (4000)
Sản xuất End-of-life End-of-life
Giao diện Bus PCIe 2.0 x16 MXM-A (3.0)
Tiền nhiệm Vancouver
Kế vị Solar System

Tốc độ xung nhịp

Xung nhịp cơ bản 750 MHz
Tăng xung nhịp 800 MHz
xung nhịp bộ nhớ 900 MHz 1800 Mbps effective 700 MHz 1400 Mbps effective
Xung nhịp GPU 600 MHz

Bộ nhớ

Kích thước bộ nhớ 1024 MB 512 MB
Loại bộ nhớ DDR3 GDDR3
Bộ nhớ Bus 64 bit 128 bit
Băng thông 14.40 GB/s 22.40 GB/s

cấu hình kết xuất

Các đơn vị bóng 160 320
Đơn vị xử lý bề mặt 8 32
ROPs 4 8
Đơn vị tính toán 2 4
Bộ nhớ đệm L1 8 KB (per CU) 16 KB (per CU)
Bộ nhớ đệm L2 128 KB 128 KB

Hiệu năng lý thuyết

Tỷ lệ điểm ảnh 3.200 GPixel/s 4.800 GPixel/s
Tốc độ làm đầy vật liệu 6.400 GTexel/s 19.20 GTexel/s
FP32 (float) hiệu năng 256.0 GFLOPS 384.0 GFLOPS

Thiết kế bảng mạch

Công suất thiết kế 25 W 30 W
Đầu ra No outputs No outputs
Chiều rộng khe MXM Module

Tính năng đồ hoạ

DirectX 11.2 (11_0) 10.1 (10_1)
OpenGL 4.4 3.3
OpenCL 1.2 1.1
Vulkan
Mô hình đổ bóng 5.0 4.1

Các tính năng khác

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.