Yêu cầu hệ thống cho Still Wakes the Deep

Cập nhật mới nhất.: 5 tháng 7 2023

Chúng tôi chưa có thông tin về yêu cầu trò chơi này.

Mua Still Wakes the Deep

Bạn có thể mua Still Wakes the Deep trực tiếp trên Steam hoặc một trong các chợ sau. Thông thường, các trò chơi trên chợ rẻ hơn nhiều và bạn có thể tiết kiệm đến 80%! Kiểm tra giá bên dưới:

Cửa hàng Sản phẩm Giá

Chi tiết về trò chơi

1975. Disaster strikes the Beira D oil rig off the coast of Scotland. Navigate the collapsing rig to save your crew from an otherworldly horror on the edge of all logic and reality.

Loại
Chơi đơn
thể loại
Hành động
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh*, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha, Tiếng Trung phồn thể
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
The Chinese Room
Nhà phát hành
Secret Mode
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.