Yêu cầu hệ thống cho Chants of Sennaar

Cập nhật mới nhất.: 2 tháng 11 2022

Chúng tôi chưa có thông tin về yêu cầu trò chơi này.

Mua Chants of Sennaar

Bạn có thể mua Chants of Sennaar trực tiếp trên Steam hoặc một trong các chợ sau. Thông thường, các trò chơi trên chợ rẻ hơn nhiều và bạn có thể tiết kiệm đến 80%! Kiểm tra giá bên dưới:

Cửa hàng Sản phẩm Giá

Chi tiết về trò chơi

Legend says that one day, a traveler will reunite the Peoples of the Tower who are unable to communicate with each other. Observe, listen, and decipher ancient languages in a fascinating universe inspired by the myth of Babel.

Ngày phát hành
November 2022
Loại
Chơi đơn
Các thể loại
phiêu lưu, Độc lập
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Pháp, Tiếng Anh
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
Rundisc
Nhà phát hành
Focus Entertainment
Trang web chính thức
focus-entmt.com
Trang web hỗ trợ
support.focus-home.com
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.