Intel Core i5-3320M vs Intel Xeon E5607

Vật lý

Socket Intel Socket G2 (988B) Intel Socket 1366
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 22 nm 32 nm
Bóng bán dẫn unknown 1,170 million
Kích thước chết 118 mm² 239 mm²
Gói FC-PGA12F FC-LGA10

Hiệu năng

Tần số 2.6 GHz 2.266 GHz
Ép xung up to 3.3 GHz
Xung nhịp cơ bản 100 MHz 133 MHz
Hệ số nhân 26.0x 17.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Công suất thiết kế 35 W 80 W
Vôn 1.35 V

Kiến trúc

Phân khúc Mobile Server/Workstation
Tình trạng sản xuất unknown End-of-life
Ngày phát hành Jun 1st, 2012 Feb 14th, 2011
Tên mã Ivy Bridge Westmere-EP
Thế hệ Core i5 Xeon
Phần SR0MX SLBZ9
Bộ nhớ hỗ trợ unknown Dual-channel DDR3 Triple-channel
Bộ nhớ ECC No Yes
PCI Express Gen 2

Lõi

Số lõi 2 4
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 2
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 4000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 256K (per core) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared) 8MB (shared)

Ghi chú

Ghi chú Intel HD 4000 frequency: 650-1200MHz

Tính năng

4.8GT/s QPI Yes
AES-NI Yes Yes
AVX Yes
EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.2 Yes Yes
SSSE3 Yes Yes
TXT Yes Yes
VT-d Yes
VT-x Yes Yes
XD bit Yes
XD-Bit Yes

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.