Giá Dawn of the Monsters Xbox

Cập nhật mới nhất.: 16 tháng 9 2022, 07:31
mức giá Dawn of the Monsters

Khoảng giá
₫302.874
Cập nhật mới nhất.
16 tháng 9 2022, 07:31
Ưu đãi
1
Cửa hàng
1

Cửa hàng Sản phẩm Giá
Eneba Trustpilot 50.36k
Dawn of the Monsters XBOX LIVE Key ARGENTINA
Nền tảng: Xbox live
Vùng: Argentina
₫312.241 ~₫302.874 -3%: Sysrqmts

Chi tiết về trò chơi

The cataclysmic battle between giant monsters has begun in this manga-inspired, side-scrolling, kaiju beat-'em-up!

Ngày phát hành
2022
Thể loại
Chơi đơn, Nhiều người chơi, Hợp tác chơi, Shared/Split Screen Co-op
Các thể loại
Hành động, phiêu lưu
Các ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha - Tây Ban Nha
* ngôn ngữ có hỗ trợ âm thanh đầy đủ
Nhà phát triển
13AM Games, WayForward
Nhà phát hành
WayForward
Trang web hỗ trợ
[email protected]
Trang web hỗ trợ
store.steampowered.com

Trò chơi tương tự

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.