Intel Core 2 Quad Q9400S vs Intel Core i3-2102

Vật lý

Socket Intel Socket 775 Intel Socket 1155
Nhà sản xuất Intel Intel
kích thước tiến trình 45 nm 32 nm
Bóng bán dẫn 456 million 504 million
Kích thước chết 2x 82 mm² 131 mm²
Gói FC-LGA6 FC-LGA10
tCaseMax 76°C

Hiệu năng

Tần số 2.666 GHz 3.1 GHz
Ép xung
Xung nhịp cơ bản 333 MHz 100 MHz
Hệ số nhân 8.0x 31.0x
Mở khoá hệ số nhân No No
Vôn 0.9 V
Công suất thiết kế 65 W 65 W

Kiến trúc

Phân khúc Desktop Desktop
Tình trạng sản xuất End-of-life End-of-life
Ngày phát hành Jan 18th, 2009 Jun 1st, 2011
Tên mã Yorkfield Sandy Bridge
Thế hệ Core 2 Quad Core i3
Phần SLG9U SR05D
Bộ nhớ hỗ trợ DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel DDR3 Dual-channel
Bộ nhớ ECC No No
PCI Express Gen 2 Gen 3, 16 Lanes(CPU only)

Lõi

Số lõi 4 2
Số luồng 4 4
SMP # CPUs 1 1
Đồ hoạ tích hợp Intel HD 3000

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm L1 64K (per core) 64K (per core)
Bộ nhớ đệm L2 6MB (shared) 256K (per core)
Bộ nhớ đệm L3 3MB (shared)

Tính năng

EIST Yes Yes
HTT Yes
Intel 64 Yes Yes
MMX Yes Yes
SMT Yes
SSE Yes Yes
SSE2 Yes Yes
SSE3 Yes Yes
SSE4.1 Yes
SSE4.2 Yes
TXT Yes Yes
VT-x Yes Yes
XD-Bit Yes
iAMT2 Yes

Ghi chú

Ghi chú Can be "upgraded" to Core i3-2153 to operate at 3600MHz by purchasing and downloading Intel software.

So sánh

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.